Akkerbouwplaza

is een initiatief van brancheorganisatie akkerbouwOverzicht gewasbeschermingsmiddelen per gewas

De Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) Akkerbouw, Vollegrondsgroente en Aardbeien van de Brancheorganisatie Akkerbouw interpreteert de besluiten van het CTGB en houdt hiervoor lijsten bij. Deze lijsten geven per gewas een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, het doel waarvoor de middelen zijn toegelaten en hoe vaak u een gewasbeschermingsmiddel mag toepassen.

Het is voor de CEMP niet werkbaar om alle overzichten online te beheren en actueel te houden. Derhalve is gekozen om te werken met een aanvraagformulier. Geef hieronder aan voor welk(e) gewas(sen) u een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wenst te ontvangen. De CEMP van de Brancheorganisatie Akkerbouw zorgt er vervolgens voor dat u de voor u relevante overzichten ontvangt.

Houd de 'Ctrl-toets' op uw toetsenbord ingedrukt om meerdere keuzes te maken. Indien u naar beneden wilt scrollen, laat dan de 'Ctrl-toets' even los.


Let op: met het versturen van een aanvraag geeft u aan op geen enkele wijze rechten aan de verkregen informatie te zullen ontlenen.


Heeft u uw selectie gemaakt? Vul dan hieronder uw e-mailadres in, zodat de CEMP weet op welk e-mailadres u uw aanvraag wenst te ontvangen.Nadat u ook uw e-mailadres heeft ingevuld kunt u uw aanvraag versturen door op 'aanvraag verzenden' te klikken.